برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فوت پرینت ترمینال

نمایش دادن همه 9 نتیجه

 • فوت پرینت ترمینال 10 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 10 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 10Pin فاصله پایه...


  رایگان

  11

 • فوت پرینت ترمینال 9 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 9 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 9Pin فاصله پایه...


  رایگان

  11

 • فوت پرینت ترمینال 8 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 8 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 8Pin فاصله پایه...


  رایگان

  10

 • فوت پرینت ترمینال 7 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 7 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 7Pin فاصله پایه...


  رایگان

  9

 • فوت پرینت ترمینال 6 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 6 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 6Pin فاصله پایه...


  رایگان

  11

 • فوت پرینت ترمینال 5 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 5 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 5Pin فاصله پایه...


  رایگان

  13

 • فوت پرینت ترمینال 4 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 4 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 4Pin فاصله پایه...


  رایگان

  12

 • فوت پرینت ترمینال 3 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 3 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 3Pin فاصله پایه...


  رایگان

  21

 • فوت پرینت ترمینال 2 پین

  این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترمینال 2 پین ابی می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر کاملا سازگار دارد.    نام قطعه : ترمینال 2Pin فاصله پایه...


  رایگان

  27