مگاترونیک

اموزش آردوینو ARDUINO

ایجاد اشکال سفارشی برای LCD

ایجاد اشکال سفارشی برای LCD کاراکتری با یه ابزار خفن

در این آموزش از مگاترونیک نحوه ایجاد اشکال سفارشی برای LCD کاراکتری با یه ابزار خفن را اموزش خواهیم داد…
راه اندازی lcd کاراکتری با مبدل i2c و اردوینو

راه اندازی lcd کاراکتری با i2c و اردوینو توضیحات کامل و با فیلم اموزشی

در این آموزش از مگاترونیک نحوه تست و راه اندازی lcd کاراکتری با مبدل i2c و اردوینو را اموزش خواهیم…
تست و راه اندازی LCD کاراکتری 2x16 با اردوینو

تست و راه اندازی LCD کاراکتری 2×16 با اردوینو

در این آموزش از مگاترونیک نحوه تست و راه اندازی LCD کاراکتری 2×16 با اردوینو را اموزش خواهیم داد با…
نحوه تست و راه اندازی ماژول RF ASk فرستنده و گیرنده

نحوه تست و راه اندازی ماژول RF ASk فرستنده و گیرنده

در این آموزش از مگاترونیک نحوه تست و راه اندازی ماژول RF ASK با اردوینو را اموزش خواهیم داد این ماژول ها…
اموزش راه اندازی و تست ماژول SIM800L با اردوینو

اموزش راه اندازی و تست ماژول SIM800L با اردوینو + فیلم اموزش

در این آموزش از مگاترونیک نحوه تست و راه اندازی ماژول سیم کارت SIM800L با اردوینو را اموزش خواهیم داد.…
راه اندازی و تست ماژول MPU6050

راه اندازی و تست ماژول MPU6050

در این آموزش از مگاترونیک نحوه تست و راه اندازی ماژول MPU6050 با اردوینو را اموزش خواهیم داد. ماژول MPU6050…
تست و راه اندازی ماژول میکروفون KY-037

تست و راه اندازی ماژول میکروفون KY-037

در این آموزش از مگاترونیک با راه اندازی و تست ماژول میکروفون خازنی KY-037 با آردوینو آشنا می شوید این…
راه اندازی و تست ماژول RC522 با اردوینو

راه اندازی و تست ماژول RC522 با اردوینو

در این آموزش از مگاترونیک با راه اندازی و تست ماژول RC522 RFID با اردوینو آشنا می شوید این ماژول…
اموزش اپدیت فریمور ماژول ESP8266

اپدیت فریمور ماژول ESP8266

در این آموزش از مگاترونیک با نحوه نصب و اپدیت فریمور ماژول eSP8266 آشنا می شوید. ممکنه برخی از ماژول های eSP8266…
راه اندازی و تست ماژول ESP8266 با مبدل USB به TTL و با فیلم اموزشی

راه اندازی و تست ماژول ESP8266 با مبدل USB به TTL و با فیلم اموزشی

در این آموزش از مگاترونیک با راه اندازی و تست ماژول ESP8266 با مبدل USB به TTL آشنا می شوید…